Supraveghere video la locul de muncă

Supraveghere video supraveghere video Supraveghere video la locul de muncă workplace surveillance 300x225

Cat de necesar este un sistem de supraveghere video la locul de munca?

Un aspect important de care trebuie sa tina seama un angajator fata de angajații sai și chiar fata de clienți este securitatea. Indiferent ca va aflați în postura unui angajator sau al unui angajat, sistemul de supraveghere video va poate fi de folos în nenumărate situații. Dacă dețineți o afacere, atunci instalarea unui sistem de supraveghere video va poate aduce numeroase beneficii. Fără îndoială cunoașteți succesul înregistrat de introducerea camerelor de supraveghere video în rândul birourilor, depozitelor și marilor magazine, reducând semnificativ furtul, violenta, accidentele la locul de munca și alte situații nedorite. Spre deosebire de alte metode utilizate în mediul de afaceri, înregistrările video oferă de departe șanse mai mari de identificare și soluționare a cazurilor de jaf sau furt. Iată câteva motive ce întăresc importanta implementării unui sistem de supraveghere video.

Camerele de supraveghere video constituie instrumentele esențiale în mediul de afaceri prezent. Acestea va asigura posibilitatea de a va tine informat în legătură cu ceea ce se întâmplă atât în interiorul, cat și în exteriorul companiei dvs. Mai mult decât atât descurajează posibilii răuvoitori sa comita vreo infracțiune. Angajatorul poate face apel la supraveghere video și pentru a evalua performantele angajaților și pentru a le monitoriza obiceiurile și acțiunile din timpul programului de lucru. În acest fel se creează un mediu de lucru sigur și controlat. Camerele de supraveghere video de la locul de munca conferă angajaților și clienților o mai mare siguranță știind ca alte persoane pot fi descurajate sa nu fure sau sa agaseze personalul. În prezent este recunoscut faptul ca violenta la locul de munca a devenit o reala problema. Sistemele de supraveghere video își dovedesc eficienta când vine vorba de prevenirea pierderilor dintr-o companie.

Supraveghere video descurajează potențialii hoți și angajați necinstiți de a-și însuși marfa sau diverse obiecte din birouri. Dacă aceștia sunt conștienți de prezenta unui sistem de securitate video la locul de munca, atunci șansele de a comite infracțiuni scad considerabil. Companiile economisesc foarte multi bani ca rezultat al prevenirii pierderilor prin utilizarea camerelor de supraveghere.

Rolul unui sistem de supraveghere video este de a proteja angajații la locul de munca atât direct, cat și indirect. Camerele de supraveghere pot înregistra locurile de parcare și împrejurimile clădirii companiei, asigurând un grad de protecție sporit angajaților pentru a pleca în siguranță cu mașina. De asemenea, sistemul de supraveghere înregistrează situațiile de abuz sau agresiune dintre angajați sau angajați și clienți. Personalul companiei este protejat în mod indirect prin monitorizarea și evidenta înregistrării vizitatorilor și al comportamentului suspect al celor care intra în clădirea sau biroul unei companii.

În ziua de azi, instalarea unui sistem de supraveghere video cu ajutorul camerelor cctv în împrejurimile clădirii este deosebit de importanta. Angajații, administratorul sau directorul companiei pot recurge la supravegherea video pentru a monitoriza accesul interzis în anumite zone ale clădirii. Totodată, angajatorul poate afla cu ușurință dacă cei aflați în subordine îndeplinesc regulile de siguranță și dacă este nevoie de o îmbunătățire a acestora.

Aceste sisteme de supraveghere video se folosesc și în depozite, fabrici pentru a depista necesitatea reparării vreunui echipament sau funcționarea defectuoasa a acestuia. În toate aceste situații, se asigura o creștere a performantei și productivității angajaților fără a fi nevoie de personal suplimentar. Supravegherea video este recomandata pentru orice afacere, dar și pentru proprietarii de locuințe.

Pornind de la camerele cctv cu diferite caracteristici tehnice , conectate la un dvr performant, la care se adaugă sursele de alimentare potrivite, conectorii pentru transmisia video UTP și un tester cctv (opțional) pentru verificarea corectitudinii datelor tehnice ale camerelor, în ceea ce privește consumul acestora și pana la camerele ip, cea mai recenta inovație în domeniul supravegherii video – exista o mulțime de variante pentru a va monitoriza activitatea direct din telefonul mobil, atunci când nu va aflați acasă sau la birou.


supraveghere video supraveghere video Supraveghere video la locul de muncă supravegherevideo2 300x200

Legal, art. 5 alin. (1) din Legea 677/2001, Supravegherea video a salariaților la locul de munca, Decizia 52/2012

Potrivit art. 5 alin. (1) din Legea 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, orice prelucrare de date cu caracter personal, cu excepția prelucrărilor care vizează date din categoriile menționate la art. 7 alin. (1), art. 8 și 10, poate fi efectuata numai dacă persoana vizata și-a dat consimțământul în mod expres și neechivoc pentru acea prelucrare.

În înțelesul legii (art. 3 lit. a), datele cu caracter personal reprezinta orice informații referitoare la o persoana fizica identificata sau identificabila; o persoana identificabila este acea persoana care poate fi identificata, direct sau indirect, în mod particular prin referire la un număr de identificare ori la unul sau la mai multi factori specifici identității sale fizice, fiziologice, psihice, economice, culturale sau sociale.

Totodată, prelucrarea datelor cu caracter personal reprezinta orice operațiune sau set de operațiuni care se efectuează asupra datelor cu caracter personal, prin mijloace automate sau neautomate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, stocarea, adaptarea ori modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, dezvăluirea către terți prin transmitere, diseminare sau în orice alt mod, alăturarea ori combinarea, blocarea, ștergerea sau distrugerea (art. 3 lit. b) din lege).

Datele din categoriile menționate la art. 7 alin. (1), art. 8 și 10 sunt:

– datele cu caracter personal legate de originea rasiala sau etnica, de convingerile politice, religioase, filozofice sau de natura similara, de apartenenta sindicala, precum și a datele cu caracter personal privind starea de sănătate sau viata sexuala;
– datele cu caracter personal având funcție de identificare (codul numeric personal sau a alte date cu caracter personal având o funcție de identificare de aplicabilitate generala);
– datele cu caracter personal referitoare la fapte penale sau contravenții.

Așadar, orice prelucrare de date cu caracter personal, cu excepția celor anterior precizate, poate fi efectuata numai dacă persoana vizata și-a dat consimțământul în mod expres și neechivoc pentru acea prelucrare.

Conform art. 36 din același act normativ, prezenta lege intra în vigoare la data publicării ei în Monitorul Oficial al României, Partea I, și se pune în aplicare în termen de 3 luni de la intrarea sa în vigoare.

Legea 677/2001 a fost publicata în Monitorul Oficial al României la data de 21 noiembrie 2001, moment la care a intrat în vigoare și a fost pusa în aplicare în termen de 3 luni de la aceasta data.

În concluzie, apreciem în baza acestor dispozitii legale ca odata cu intrarea in vigoare si punerea in aplicare a Legii 677/2001 putem considera ca prelucrarea imaginii salariatilor prin sisteme de supraveghere video poate fi efectuata numai dupa momentul in care persoana vizata si-a dat consimtamantul in mod expres si neechivoc pentru acea prelucrare.

În plus, menționăm ca anul trecut a fost emisa Decizia Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP) 52/2012 care vizează în mod special și exclusiv numai prelucrarea datelor cu caracter personal prin utilizarea mijloacelor de supraveghere video.
Conform art. 1 alin. (1) din Decizia Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP) 52/2012 privind prelucrarea datelor cu caracter personal prin utilizarea mijloacelor de supraveghere video, colectarea, înregistrarea, stocarea, utilizarea, transmiterea, dezvăluirea sau orice alte operațiuni de prelucrare a imaginilor prin mijloace de supraveghere video, care permit identificarea directa sau indirecta a persoanelor fizice, reprezinta operațiuni de prelucrare a datelor cu caracter personal ce intra sub incidenta prevederilor Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 8 alin. (1) din același act normativ prevede ca prelucrarea datelor cu caracter personal ale angajaților prin mijloace de supraveghere video este permisa pentru îndeplinirea unor obligații legale exprese sau în temeiul unui interes legitim, cu respectarea drepturilor persoanelor angajate, în special a informării prealabile a acestora.

Alin. (2) al aceluiași articol stabilește ca în situația în care nu sunt aplicabile prevederile alin. (1), prelucrarea datelor cu caracter personal ale angajaților prin mijloace de supraveghere video nu se poate efectua decât pe baza consimțământului expres și liber exprimat al acestora, cu respectarea drepturilor persoanelor angajate, în special a informării prealabile a acestora.

În continuare, alin. (3) prevede ca nu este permisa prelucrarea datelor cu caracter personal ale angajaților prin mijloace de supraveghere video în interiorul birourilor unde aceștia își desfășoară activitatea la locul de munca, cu excepția situațiilor prevazute expres de lege sau a avizului Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

Potrivit dispozițiilor art. 19 alin. (1) din același act normativ, prezenta decizie intra în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Decizia a fost publicata în Monitorul Oficial al României în data de 11.06.2012, asa încât de la aceasta data a intrat în vigoare.